יום שלישי, אפריל 01, 2008

A bit of beauty


A Spring Walk

Each spring

my thoughts

sprout again

into poems.


R' Avraham Arieh Trugman